Schiphol en Chipshol schikken

Gebiedsontwikkelaar Chipshol en de Luchthaven Schiphol hebben een schikking getroffen over alle nog lopende claims inzake het Groenenbergterrein. Een dochtervennootschap van Chipshol, die schadeclaims tegen zowel de luchthaven als Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft gewonnen, wordt door Schiphol overgenomen. In de koopsom zijn zowel de claim tegen Schiphol als tegen LVNL verdisconteerd. Hiermee komt na 17 jaar een einde aan de juridische strijd tussen Chipshol en Schiphol. Over de hoogte van de koopsom worden geen mededelingen gedaan. Lees verder in Transportonline