Oud griffer moet schadevergoeding betalen aan Westenberg

Voormalig griffier Marlous van der Togt moet oud-rechter Hans Westenberg – beiden voorheen werkzaam bij de rechtbank Den Haag – schadevergoeding betalen wegens een haar toe te rekenen onrechtmatige daad. Zij stuurde in 2007 een anonieme brief naar Nieuwe Revu met verwijten over partijdigheid, belangenverstrengeling en machtsmisbruik aan het adres van Westenberg, maar volgens het Gerechtshof Den Bosch heeft ze die beschuldigingen onvoldoende onderbouwd en ook niet voldoende op juistheid onderzocht.

Lees verder in Advocatie