Hoge Raad stelt klokkenluider liegende rechter in gelijk

DEN HAAG – Een voormalig griffier van de rechtbank Den Haag mocht in een getuigenverklaring haar herinneringen uiten over samenspanning en vriendjespolitiek tussen oud-rechter Hans Westenberg (beter bekend als ’de liegende rechter’) en zijn voormalige collega Pieter Kalbfleish.

Tot deze conclusie komt de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege van ons land, vrijdag. Met deze beslissing wordt een eerdere uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch, die de getuigenverklaring van de griffier Marlous van der Togt als onrechtmatig bestempelde, grotendeels verworpen.

De brief van Marlous van der Togt aan Nieuwe Revu in 2007

HET RECHT MOET IMMERS ZEGEVIEREN

J. W. Westenberg en P. Kalbfleisch (nu directeur NMa) waren ongeveer 20 jaar geleden beiden collega’s bij de rechtbank Haarlem, te weten in de functie van rechter. Beiden -collega’s dus en inmiddels ook bevriend geraakt- hebben gesolliciteerd bij de rechtbank Den Haag en zijn daar vlak na elkaar tot vice-president benoemd.
Dikke vrienden van P. Kalbfleisch zijn de broers Harry en Jan-Jonathan van Andel, daar deed P. Kalbfleisch -die talloze nevenfuncties had- ook zaken mee.
Toen de heren Van Andel met de zaak, waarover uw artikel gaat
 [bedoeld is het artikel De Liegende Rechter van de hand van Stan de Jong in Nieuwe Revu] in de problemen geraakten hebben zij daarvoor mr. P. Kalbfleisch benaderd. Zij hebben hem om een oplossing van dit conflict gevraagd. Omdat P. Kalbfleisch deze zaak zelf vanwege belangenverstrengeling en vriendschap met de heren van Andel niet kon doen, heeft hij zijn collega en vriendje J.W. Westenberg gevraagd deze zaak als rechter te behandelen en zo is het ook gegaan. Geen haan die daar naar zou kraaien en zo kon er ook nog invloed worden uitgeoefend. Ook een ander vriendje, te weten Boukema, advocaat te Amsterdam, heeft zich op verzoek van P. Kalbfleisch met de zaak ingelaten

Lees verder op website De Telegraaf